Tedavilerimiz

blog

Kronik Kulak İltihabı

Genel olarak kronik orta kulak iltihapları terimi orta kulaktaki iltihabi hastalığın 3 aydan uzun sürdüğü ve kulak zarında kalıcı bir delinme olduğu durumları ifade eder. Bu tablodaki hastalıklar başlıca 3 başlık altında incelenir:

1) Akıntısız kolesteatomsuz kronik kulak iltihapları

Bu hastalıkta hayatın bir döneminde geçirilen kulak iltihabı sonrasında kulak zarı delinmiş ve bu delik iltihap geçmesine rağmen kapanmamıştır. Kulak zarı delik olduğu sürece zaman zaman orta kulak iltihabı tekrarlar ve kulak akıntısı tekrar eder. Hastalığın boyutuna göre orta kulaktaki kemikcikler (çekiç, örs ve üzengi) hasar görmüş olabilir. Kulak zarındaki deliğin boyutuna ve kemikcik hasarının boyutuna göre değişen oranlarda işitme kaybı mevcuttur.

Tedavi:

Hasta görüldüğü dönemde eğer akut bir enfeksiyon geçiriyor ve iltihabi kulak akıntısı varsa öncelikle ilaç tedavisi ile iltihap kurutulur. Daha sonra timpanoplasti adı verilen orta kulaktaki kemikcik hasarının onarıldığı ve kulak zarının tamir edildiği ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyatın başarı oranı oldukça yüksektir.

2) Akıntılı kolesteatomsuz kronik kulak iltihapları

Bu tabloda kulaktaki iltihabi akıntı kesilmez. İlaç tedavisi ile bir miktar kurutulsa bile kulak çok kısa bir zamanda tekrar akmaya başlar. İşitme kaybı biraz daha fazladır. Tedavi edilmediği taktirde iltihap çevre dokulara yayılarak hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar:- Menenjit - Beyin absesi - İç kulak hasarı ve bunun sonucunda oluşan şiddetli baş dönmesi ve total işitme kaybı - Yüz felci - Kulak çevresinde ve boyunda abse oluşumu

Tedavi :

Hastalığın tedavisi ameliyattır ve en kısa zamanda yapılması gerekir. Çünkü yukarıda bahsedilen komplikasyonlar hastalığın herhangi bir zamanında gelişebilir. Yapılan ameliyatın adı timpanomastoidektomidir. Ameliyatın amacı kulaktaki iltihabı temizleyerek sağlıklı bir orta kulak elde etmek, kemikcik zincirdeki hasarı onarmak ve kulak zarındaki deliğin kapatılmasıdır.

3) Kolesteatomlu kronik kulak iltihapları

Kolesteatom kelimesi normalde kulak zarının dış kısmında ve dış kulak yolunda bulunan cildin, bazen kulak zarındaki delikten orta kulağa ilerlemesi, bazen de daha farklı mekanizmalarla orta kulağa geçmesi sonucunda ortaya çıkan tabloya verilen isimdir. Başka bir deyişle orta kulakta cilt bulunmasıdır. Buradaki cilt tıpkı bir soğan gibi kendi üzerinde katlanarak büyümeye devam eder. Bu büyüme sırasında çevresindeki dokuları tahrip eder ve üzerine iltihap eklenmesi ile birlikte kötü kokulu bir kulak akıntısına neden olur. Kolesteatomlu kronik kulak iltihapları hastalığın doğası nedeniyle aciliyet arz eder. Hastalıkta komplikasyon görülme olasılığı diğer orta kulak iltihaplarına göre çok daha fazladır. Bu komplikasyonlar:

• Menenjit- Beyin absesi

• İç kulak hasarı ve bunun sonucunda oluşan şiddetli baş dönmesi ve total işitme kaybı

• Yüz felci

• Kulak çevresinde ve boyunda abse oluşumu

Tedavi:

Bu hastalığın tedavisi hastanın en kısa zamanda ameliyat edilmesidir. Ameliyatın adı timpanomastoidektomidir. Bu ameliyatta birinci öncelik kolesteatomun temizlenmesidir. Daha sonra mümkünse hastanın kemikcik zincirdeki hasarı onarılır ve kulak zarındaki delik kapatılır. Hastalığın doğası nedeniyle kolesteatomun tekraralama riski vardır. Ameliyat sonrasında da hastanın düzenli olarak takip edilmesi gerekir.