Tedavilerimiz

blog

İşitme Kaybı

işitme kayıpları (SNİK) ve her ikisinin birlikte olduğu karma tip işitme kayıpları. İTİK adından da anlaşılacağı üzere, sesin iç kulaktaki iştme organına ulaşmasını engelleyen dış kulak ve orta kulak hastalıklarınadan kaynaklanır. SNİK da ise problem sesin algılandığı iç kulak, sesin beyne ulaşmasını sağlayan işitme sinirindedir ya da sesin beyin tarafından işlenmesinde bir bozukluk mevcuttur. İşitme kaybının şekli ve derecesi yapılan işitme testleri (odyolojik testler) ile ortaya konulur. İTİK genellikle medikal ya da cerrahi tedavi ile düzeltilebilirken, SNİK da oluşan işitme kaybını geri çevirmek genellikle mümkün değildir. Tedavinin amacı işitme kaybının ilerlemesini durdurmak ya da oluşan işitme kaybının rehabilitasyonunu sağlamaktır.

Çocuklarda işitme kayıpları:

Dil ve lisan gelişimi çocukluk çağında olduğundan, çocuklardaki işitme kayıpları çok önemlidir. Dil öğrenme yaşı sırasındaki çok hafif işitme kayıpları dahi çocuğun dil ve lisan gelişimini ciddi derecede etkiler ve okul performansını da düşürür. Çocuklardaki iiştme kaybı doğumsal ya da sonradan olabilir. Doğumsal işitme kayıplarının da yarısından fazlasının genetik nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir.

Doğumsal işitme kayıplarının erken tanısı çok önemlidir. Bu amaçla otoakustik emisyon ve uyarılmış işitme potansiyelleri testleri ile bebeğin doğumdan itibaren işitmesini test etmek mümkündür. Bebeklerin mutlaka ilk bir ay içerisinde işitme taramasından geçirilmesi gerekir.

Orta kulak iltihabı ve orta kulakta sıvı toplanması çocukluk çağında çok sık karşılaşılan problemlerdir. Bu tablolar çocuğun dil ve lisan gelişimini ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle bu tabloların en hızlı şekilde tedavi edilmesi gerekir.

SNİK şeklinde işitme kaybı olan çocukların mutlaka işitme cihazı kullanması ve gerektiğinde özel eğitim almaları gerekir.

Yaşlılığa bağlı işitme kayıpları:

Yaşlılık tipi işitme kaybı insanın yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan SNİK dır. Genellikle yıllar içerisinde ilerleyici özellik gösterir. Başlangıçta sadece tiz seslerin duyulmasında zorluk yaşanırken yıllar içerisinde tüm frekanslar etkilenir. Zamanla sadece sesin duyulması değil sesin anlaşılması da bozulur. Hastalar bu durumu sesleri duyuyorum ancak konuşmaları ayırd edemiyorum şeklinde ifade ederler.

Yaşlılık tipi işitme kayıplarında tedavi edici bir ilaç yoktur. Genel tedavi yaklaşımı hastanın işitme rahabilitasyonu amacı ile işitme cihazı kullanımını sağlamaktır.