Tedavilerimiz

blog

Ani İşitme Kaybı

Ani işitme kaybı(AİK) üç günden daha kısa sürede birden ortaya çıkan işitme kayıplarıdır. Hastaların sadece %10-15 inde bir neden bulunabilir. Geri kalan hastalarda işitme kaybının nedeni ortaya konulamaz. Nedeni bilinmeyen işitme kayıplarında iki teori kabul görmektedir. Bunlardan ilki işitme kaybının viral bir enfeksiyona bağlı olarak geliştiği (viral teori), diğeri ise iç kulağa giden kan miktarında azalma olması sonrasında iç kulağın beslenmesinde bozulmaya bağlı (vasküler teori) geliştiği şeklindedir. Her iki teoriyide destekleyen bulgular mevcuttur.

• AİK genellikle tek taraflı olmakla birlikte nadiren çift taraflıda olabilir. Bazen işitme kaybına kulak çınlaması ve baş dönmesi de eşlik edebilir.

• İşitme kaybı farklı karakterlerde olabilir. Sadece pes tonlarda, sadece tiz tonlarda ya da tüm tonlarda olabilir.

• İşitme kaybı çok hafif derecede olabileceği gibi tam sağırlık şeklinde de olabilir.

• İşitme kaybı tüm yaşlarda görülebilir.

• Bazı ilaçların yan etkisi olarak da işitme kaybı meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

Tedavi:

AİK da öncelikle neden araştırılamlı ve tespit edilmişse nedene yönelik tedavi uygulanamalıdır. Ancak ne yazık ki hastaların sadece %10-15 inde neden saptamak mümkündür. Bu nedenle sebep bulunamayan büyük gurupta muhtemel nedenleri hepsini birden içermeye yönelik tedavi planları yapılır. Sıklıkla kullanılan tedaviler şunlardır:

Sistemik steroidler (kortizon): Bu güne kadar AİK tedavisinde etkinliği kanıtlanabilmiş tek ilaçtır. Bu nedenle tüm tedavi protokollerinde yer alır. Genellikle yüksek dozlarda başlanır ve giderek azaltılarak tedaviye 10-15 gün devam edilir.

Dextran(damardan serum tedavisi): Dextran tedavisinin amacı hemodilüsyon sağlayarak iç kulaktaki beslenme sorununu çözmektir. AİK tedavi protokollerine en çok yer alan ajanlardandır.

Vitaminler: Bir çok hekim tarafından kullanılmakla birlikte AİK tedavisinde etkinliği tartışmalıdır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Son yıllarda AİK tedavisinde etkin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak standart tedavi olarak henüz yer almış değildir.

Kulak içine steroid (kortizon) enjeksiyonu: Son yıllarda steroidin ağız ya da damar yoluyla kullanımının uygun olmadığı hastalarda (hipertansiyon, diabet gibi) alternatif olarak kulak içine steroid verilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışma sayıları yeterli olmamakla birlikte sonuçlar yüz güldürücü olarak ifade edilmekte ve belki de kısa bir gelecekte standart steroid tedavisinin yerini alabileceği düşünülmektedir. Genel olarak baktığımızda AİK tedavisi sonrasında hastaların %60-80 ninde tam ya da kısmi iyileşme olmaktadır. Ani işitme kayıpları kulak-Burun-Boğaz acilleri içerisinde yer alır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücüdür. Tedaviye özellikle ilk 48-72 saat içerisinde başlanması tedavinin olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Birçok hasta işitme kaybını önemsememekte ve “nasıl olursa temizlenirse geçer” mantığı ile hekime geç başvurmakta ve bu durum da ani işitme kaybının tanı ve dolayısı ile tedavisinde gecikmeye neden olmaktadır.

Aniden başlayan duyma kaybı ve çınlama şikayetinizi ihmal etmeyerek en kısa zamanda bir KBB uzmanına başvurunuz.